Η παχυσαρκία αλλάζει τη γεύση

Οι άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι αντιλαμβάνονται διαφορετικά τη γεύση των τροφών, ενώ  έχουν λιγότερη ευαισθησία στις γλυκές γεύσεις.

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς επιστήμονες που πραγματοποίησαν πειράματα σε ποντίκια, η παχυσαρκία αλλάζει τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις τροφές και μειώνει την ευαισθησία στις γλυκές γεύσεις.

Η έρευνα θα βοηθήσει τους ειδικούς να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο η παχυσαρκία αλλάζει τη σχέση των ανθρώπων με την τροφή, ενώ  θα τους βοηθήσει στην ανακάλυψη νέων θεραπειών για την πάθηση.