Το Ηλεκτρονικό τσιγάρο και οι επιπτώσεις του στους παθητικούς καπνιστές

Για πολλούς το κάπνισμα έχει εξελιχθεί σε μία κουραστική συνήθεια που επηρεάζει διάφορους τομείς της ζωής τους.  Η απαγόρευση του καπνίσματος έχει κάνει το κάπνισμα μια συνήθεια του διαλείμματος και του εξωτερικού χώρου. Οι επιπτώσεις που έχει στην υγεία των παθητικών καπνιστών  είναι ένα ζήτημα που προκαλεί αρκετές διενέξεις. Άλλωστε, το  παθητικό κάπνισμα είναι ένας από τους κυριότερους  λόγους για την  απαγόρευση του καπνίσματος τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Κρήτης και των τμημάτων ΤΕΦΑΑ και Βιοχημείας (Θεσσαλίας) και Ιατρικής (Κρήτης) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι  το ηλεκτρονικό τσιγάρο  αποτελεί μία ασφαλέστερη μέθοδο καπνίσματος για την υγεία των παθητικών καπνιστών.

Η έρευνα ,που εξέτασε τις επιπτώσεις τόσο του κανονικού καπνίσματος όσο και του παθητικού, έδειξε ότι το τσιγάρο ενεργοποιεί την διαδικασία της φλεγμονής, που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη παθήσεων όπως ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Σε σχέση με το παθητικό κάπνισμα, τα αποτελέσματα έδειξαν ‘ότι κατά τη διάρκεια  παθητικού καπνίσματος βιομηχανικού τσιγάρου, τα κύτταρα του αίματος που ενεργοποιούνται στη φλεγμονή είναι σημαντικά περισσότερα από αυτά που ενεργοποιούνται σε άτομα που είναι εκτεθειμένα σε παθητικό κάπνισμα από ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο κατά τη λειτουργία του  δεν παράγει καπνό που είναι προϊόν καύσης. Έτσι αυτό το σύννεφο που βγαίνει από τη χρήση ενός ηλεκτρονικού τσιγάρου, μπορεί να μοιάζει με τον καπνό κανονικού τσιγάρου αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ατμοποιημένο υγρό δηλαδή ατμός.

Τέλος η έρευνα επισημαίνει ότι «τα αποτελέσματα συνάδουν με τη θεωρία ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο ίσως αποτελεί μια πιο ασφαλή μέθοδο καπνίσματος σε σχέση με το κανονικό τσιγάρο, η οποία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο που προκαλεί η επιδημία του καπνίσματος κανονικών τσιγάρων.»