Πως τα γονίδια επηρεάζουν την υγεία

Νέες έρευνες σε ανθρώπους και ζώα δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο οι εμπειρίες έχουν αντίκτυπο στα γονίδια που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την υγεία. Οι έρευνες εστιάζουν στον τομέα της επιγενετικής, σύμφωνα με την οποία το περιβάλλον και οι εμπειρίες μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν τα γονίδια, διατηρώντας ωστόσο το DNA αλώβητο. Προκύπτει λοιπόν από τα νέα συμπεράσματα ότι όσοι κάνουν μακροχρόνια χρήση ηρωίνης δείχνουν διαφορές σε μικρές χημικές παραλλαγές του DNA τους.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι τα αρσενικά ποντίκια που είναι εκτεθειμένα σε κοκαΐνη μπορεί να κληροδοτήσουν τις επιγενετικές τους αλλαγές στους αρσενικούς τους απογόνους, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι οι απόγονοι ανταποκρίνονταν πολύ λιγότερο στην επιρροή του ναρκωτικού. Τέλος, αποκαλύφθηκε ότι ο εθισμός στα ναρκωτικά μπορεί να αναμορφώσει το DNA των ποντικών με προβλέψιμο τρόπο, οπότε η καλύτερη κατανόηση αυτού του μηχανισμού μπορεί να οδηγήσει στη δυνατότητα διάγνωσης του εθισμού των ανθρώπων στα ναρκωτικά.